De katalysator is een essentieel onderdeel van veel voertuigen. Het heeft de functie om schadelijke stoffen in uitlaatgassen te neutraliseren. De katalysator zelf is gemaakt van edele metalen. Deze zijn goed voor hergebruik. Heeft u een katalysator in uw bezit die gerecycled kan worden? Lees dan snel verder.

Recyclen van katalysatoren: een erg belangrijk proces

De edele metalen waar de katalysator uit bestaat zijn onder andere platina, palladium en rhodium. Dit zijn kostbare metalen en daarom zeer geschikt voor terugwinning en hergebruik. Daarnaast wordt de behoefte aan nieuwe mijnbouw en ecologische schade op deze manier verminderd. Ook niet te vergeten: de hoeveelheid afval wordt verminderd als je kiest voor recycling. Genoeg redenen om een katalysator in te leveren, toch?

U kunt milieuschade deels voorkomen

Door het verminderen van de productie van katalysatoren wordt er veel bespaard. Toch is het ook belangrijk dat een ‘gebruikte’ katalysator op een goede manier verwerkt wordt. Gebeurt dit niet? Dan kunnen verontreinigende stoffen in de bodem, water en lucht terechtkomen. Dit is schadelijk voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door katalysatoren op een juiste manier te recyclen kunnen deze verontreinigende stoffen veilig worden verwijderd. Op naar een schonere samenleving! 

Wat krijg ik terug voor het inleveren van een katalysator?

Als u voor ons kiest vinden we het ook belangrijk dat u een mooie prijs terug krijgt voor het inleveren van uw katalysator. Verder werken wij als volgt: u kiest ervoor om uw katalysator in te leveren of op te laten halen. Vervolgens zullen wij het artikel beoordelen. Wij werken altijd met een geijkte weegschaal. Dit maakt ons een betrouwbare handelaar. Zelf kunt u kiezen tussen een contante betaling of we kunnen het overmaken op uw rekening. Heeft u een katalysator in uw bezit? Of oud ijzer en/of metaal? En woont u in gemeente Tholen of nabij Steenbergen? Neem dan contact met ons op.